Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

Algemeen

Deva dama is een praktijk voor Natuurgeneeskundige behandelingen en Massages.

Deva dama werkt alleen op afspraak. Afspraken kunnen via telefoon, e-mail, WhatsApp of sms worden gemaakt of gewijzigd. Indien bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren afgezegd wordt zal de gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht. In het geval van te laat of niet afzeggen zal 50% van de behandelprijs worden berekend. Voor behandeling van kinderen onder de 16 jaar is wettelijk schriftelijk toestemming vereist van beide ouders/verzorgers. Dit gebeurt door het invullen en ondertekenen van een behandelovereenkomst voor het kind door beide ouders/verzorgers.

Betaling en tarieven

Tarieven zijn gepubliceerd in de praktijk en op de website en worden tijdens intake en/of bij het maken van de afspraak aangegeven. Betaling kan contant of via overboeking per bank. Natuurgeneeskundige behandelingen kunnen geheel of gedeeltelijk worden vergoed door de zorgverzekeraar in het aanvullende pakket, dit dient u zelf bij uw zorgverzekeraar na te gaan. U ontvangt per behandeling een declaratie voor die dag. Door het maken van een afspraak verplicht de cliënt zich het dan geldende tarief te betalen, tenzij tijdig de afspraak is afgezegd. Bij uitblijven van betaling en na geen gehoor geven aan een herinnering is Deva dama gerechtigd om voor niet betaalde declaraties/facturen het incassobureau Medicas incasso in te schakelen.

Privacy

In het kader van onze dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omgaan

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 februari 2020.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Deva dama, Renske Hendriks- de Roos, eenmanszaak, KvK 01111493. Einsteinweg 1a 8912 AP Leeuwarden, 058-2130939, devadama@gmail.com

Deva dama verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.

Persoonsgegevens

Deva dama verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Deva dama verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Sabaaydi Massage Sabaaydi Massage Plus Sabaaydi Massage Totaal Sabaaydi Kinder Kruidenstempel Massage
Producten TC Energydesign Ontzuren en Ontgiften Bioresonantie Therapie Chakra Voetmassage NEI® NEI® Allergieen Bach Bloesem Remedies Reiki